Сертификат

СЕРТИФИКАТ

  • Сертификат за социјална одговорност 2
  • Сертификат за социјална одговорност 1
  • Сертификат Халал халал сертификација
  • Извештај за ревизија на БРЦ